Úvod » Naše práce » Systém řízení jakosti

Systém řízení jakosti

Vize společnosti TODOROV nástrojárna s.r.o.

Naší vizí je být moderní technologickou společností, která dodává všem svým zákazníkům komplexní řešení průmyslové automatizace na profesionální úrovni.

Vedení společnosti TODOROV nástrojárna s.r.o. zaznamenává průběžně se zvyšující zájem o výrobky a poskytované služby společnosti. Pro splnění narůstajících nároků zákazníků a udržení těchto trendů se zavazuje maximálně věnovat pozornost požadavkům a vyhovět přáním zákazníka v rámci poskytovaných služeb.

 

Pro naše poskytované služby a řízení podniku platí tyto zásady:

 

1. Vedení společnosti, systém kvality a další způsobilost

Vedení společnosti se zavazuje vytvářet podmínky pro aplikaci účinného a efektivního integrovaného systému a efektivnost systému neustále zlepšovat prosazováním následných kroků:

 • přijetím odpovědnosti za efektivnost systému kvality
 • udržováním aktuální politiky kvality
 • stanovením a hodnocením cílů kvality
 • zajištění interní komunikace, sdělení požadavků norem a zákazníků, jejich pochopení a aplikace
 • zajištěním integrace požadavků na systém kvality do procesů společnosti, hodnocení procesů
 • propagováním povědomí o procesním přístupu
 • zajištěním, že jsou k dispozici zdroje potřebné pro systém kvality, zakázky, řízení podniku
 • komunikováním o důležitosti efektivního managementu kvality a dosažením shody s požadavky  
 • hodnocení, že systém kvality dosahuje svých zamýšlených výsledků
 • zapojením, nasměrováním a podporováním osob, aby přispívaly k efektivnosti
 • propagováním neustálého zlepšování
 • podporováním ostatních relevantních požadavků včetně vnějšího okolí a zainteresovaných stran

Vedení firmy očekává od zaměstnanců:

 • znalost Politiky kvality, navazujících cílů a cílových hodnot, včetně jejich cílevědomého a důsledného naplňování
 • znalost stanovených postupů, předpisů a zásad systému řízení firmy a jejich bezpodmínečné respektování a dodržování
 • spolupráci a iniciativu při zdokonalování systému kvality, společným cílem je 0 chyb

2. Ekonomika, personalistika

Prioritou společnosti je plnit zákonné požadavky vedení ekonomických agend, zajištění vzdělání pro obnovu kvalifikace zaměstnanců

3. Obchod

Zákazník na prvém místě, prioritou společnosti je soustředění pozornosti na zákazníka. Jeho aktuální nároky a představy jsou zjišťovány průběžně, uspokojování jeho potřeb a okamžitých požadavků je základem našeho snažení.

4. Nákup (vztahy s dodavateli)

Optimální výrobek je výsledkem bezpečného výrobního procesu, s využitím vysoce kvalitních materiálů a služeb poskytovaných vybranými dodavateli. Výběr spolehlivých dodavatelů a vytváření vzájemných vztahů na bázi společné zainteresovanosti na výsledku je významnou oblastí naší činnosti při výrobě lisovacích nástrojů, forem pro vstřikování plastů a jednoúčelových strojů.

5. Výroba, montáž

V rámci plánování, návrhu, výroby zajišťujeme neustálé sledování nových technologií, které lze uplatnit pro optimalizaci navržených řešení pro zákazníka, nebo využití nových technologií pro výrobu a kontrolu.

6. Kontrola, kvalita

Výstupem výrobního procesu naší společnosti jsou výhradně kvalitní výrobky. Zjišťování příčin nekvality a následnému odstranění eventuálních důsledků je věnována mimořádná pozornost, tento proces je však zásadně vnímán jako exces, jako výjimka z pravidla nevyrábět nekvalitní výrobky vůbec!

7. Zdroje, správa majetku, rozvoj

Vedení společnosti se zavazuje plnit požadavky na infrastrukturu, pracovní prostředí v souladu s požadavky platných legislativních požadavků.

Radek Todorov, jednatel společnosti

V Trhových Svinech 15.12.2022

Sdílejte na sociálních sítích

Volba jazyka

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie.
Více informací