Úvod » Naše práce » Systém řízení jakosti

Systém řízení jakosti

Vize společnosti TODOROV nástrojárna s.r.o.

Naší vizí je být moderní technologickou společností, která dodává všem svým zákazníkům komplexní řešení průmyslové automatizace na profesionální úrovni.

Vedení společnosti TODOROV nástrojárna s.r.o.

zaznamenává průběžně se zvyšující zájem o produkty společnosti, se současně narůstajícími nároky zákazníků.
Pro udržení tohoto pozitivního trendu bude věnována maximální pozornost vyhovět v rámci poskytovaného plnění veškerým požadavkům na:
 • objem
 • kvalitu
 • konkurenční ceny
 • termíny vyřízení

S cílem uspokojit tuto potřebu je vedením společnosti vyhlášena

Politika kvality a ochrany životního prostředí

na období do konce roku 2023

která je prosazována prostřednictvím níže uvedených zásad:

1. Zákazník na prvém místě

Prioritou společnosti je soustředění pozornosti na zákazníka. Jeho aktuální nároky a představy jsou zjišťovány průběžně, uspokojování jeho potřeb a okamžitých požadavků je základem našeho snažení.

2. Vztahy s dodavateli

Optimální výrobek je výsledkem bezpečného výrobního procesu, s využitím vysoce kvalitních materiálů a služeb poskytovaných vybranými dodavateli. Výběr spolehlivých dodavatelů a vytváření vzájemných vztahů na bázi společné zainteresovanosti na výsledku je významnou oblastí naší činnosti při výrobě lisovacích nástrojů, forem pro vstřikování plastů a jednoúčelových strojů.

3. Prevence jako stěžejní zásada

Výstupem výrobního procesu naší společnosti jsou výhradně kvalitní výrobky.
Zjišťování příčin nekvality a následnému odstranění eventuálních důsledků je věnována mimořádná pozornost, tento proces je však zásadně vnímán jako exces, jako výjimka z pravidla nevyrábět nekvalitní výrobky vůbec!

4.Systém kvality a jeho trvalé zlepšování

Kvalita produktů a služeb je a musí být stabilní hodnotou. Všichni zaměstnanci i spolupracovníci společnosti působí v prostředí naprosté znalosti norem ČSN EN ISO9001:2016 a naplňování Politiky kvality - společným cílem je 0 chyb.

Závazek vedení společnosti

Vedení společnosti se zavazuje vytvářet podmínky pro aplikaci účinného a efektivního integrovaného systému a efektivnost systému neustále zlepšovat prosazováním následných kroků:

 • přijetím odpovědnosti za efektivnost QMS
 • stanovením politiky kvality
 • stanovením cílů kvality
 • zajištěním, že politika kvality je v rámci společnosti sdělována, chápána a aplikována
 • zajištěním integrace požadavků na QMS do procesů společnosti
 • propagováním povědomí o procesním přístupu
 • zajištěním, že jsou k dispozici zdroje potřebné pro QMS
 • komunikováním o důležitosti efektivního managementu kvality a dosažením shody s požadavky na QMS
 • zajištěním toho, že QMS dosahuje svých zamýšlených výsledků
 • zapojením, nasměrováním a podporováním osob, aby přispívaly k efektivnosti QMS
 • propagováním neustálého zlepšování
 • podporováním ostatních relevantních manažerských rolí k prokázání vůdčí úlohy v oblastech, za které odpovídají

Vedení firmy očekává od zaměstnanců:

 • znalost Politiky kvality, navazujících cílů a cílových hodnot, včetně jejich cílevědomého a důsledného naplňování
 • znalost stanovených postupů, předpisů a zásad systému řízení firmy a jejich bezpodmínečné respektování a dodržování
 • spolupráci a iniciativu při zdokonalování systému kvality

Ing. Jaroslav Todorov, ředitel společnosti

V Trhových Svinech 5.1.2018

Sdílejte na sociálních sítích

Volba jazyka

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie.
Více informací